Zon op Kaart

Zonne-energie is één van de pijlers in de energietransitie. Naast zonnepanelen op daken, worden ook – grootschalige – zonneparken aangelegd om onze doelstellingen in 2050 te behalen. Zon op Kaart , een initiatief van ROM3D , toont waar deze zonneparken zijn gepland of gerealiseerd.

De interactieve kaart toont de zonneparken. Deze is te filteren op een aantal eigenschappen, zodat je bijvoorbeeld de ontwikkeling van de parken in jouw provincie kan volgen. Verder tonen grafieken noemenswaardige statistieken zoals de gerealiseerde wattage door de jaren heen.

Dit domein is constant in beweging, en de onderliggende data veranderen regelmatig. De website is daartoe ontwikkeld op een dusdanige manier dat de kaart en statistieken makkelijk kunnen worden bijgewerkt door ROM3D.

Geplande en gerealiseerde zonneparken
Gerealiseerd wattage door de jaren heen